اخبار آمار ساليانه عكسهاي ماهواره نقشه آب و هوايي پيش بيني آب و هواي روزانه
 

 

 
هواشناسي مازندران - اقليم ايستگاهها
اقليم استان مازندران
اقليم ايستگاهها < اقليم استان < صفحه اول

اقليم ايستگاههاي هواشناسي استان

 

نوع اقليم

طبقه بندي اقليمي ايستگاه سينوپتيك
رامسر
به روش

بسيار مرطوب

الف)  دومارتن

مرطوب با تابستان گرم و زمستان كمي سرد

ب)  دكتر كريمي


نوع اقليم

طبقه بندي اقليمي ايستگاه سينوپتيك
نوشهر
به روش

بسيار مرطوب

الف)  دومارتن

مرطوب با تابستان گرم و زمستان كمي سرد

ب)  دكتر كريمي


نوع اقليم

طبقه بندي اقليمي ايستگاه سينوپتيك
بابلسر
به روش

مرطوب

الف)  دومارتن

مرطوب با تابستان گرم و زمستان كمي سرد

ب)  دكتر كريمي


نوع اقليم

طبقه بندي اقليمي ايستگاه سينوپتيك
قراخيل قائمشهر
به روش

نيمه مرطوب

الف)  دومارتن

نيمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان نسبتا سرد

ب)  دكتر كريمي


نوع اقليم

طبقه بندي اقليمي ايستگاه اقليم شناسي
طاهرآباد ساري
به روش

مديترانه اي

الف)  دومارتن

نيمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان كمي سرد

ب)  دكتر كريمي


نوع اقليم

طبقه بندي اقليمي ايستگاه اقليم شناسي
رينه لاريجان
به روش

نيمه مرطوب

الف)  دومارتن

مرطوب با تابستان معتدل و زمستان بسيار سرد

ب)  دكتر كريمي


نوع اقليم

طبقه بندي اقليمي ايستگاه اقليم شناسي
خرم آباد تنكابن
به روش

بسيار مرطوب

الف)  دومارتن

مرطوب با تابستان گرم و زمستان نسبتا سرد

ب)  دكتر كريمي


نوع اقليم

طبقه بندي اقليمي ايستگاه اقليم شناسي
افراجال ساري
به روش

نيمه مرطوب

الف)  دومارتن

نيمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان سرد

ب)  دكتر كريمي


نوع اقليم

طبقه بندي اقليمي ايستگاه اقليم شناسي
جمستان نور
به روش

مرطوب

الف)  دومارتن

مرطوب با تابستان گرم و زمستان نسبتا سرد

ب)  دكتر كريمي


نوع اقليم

طبقه بندي اقليمي ايستگاه اقليم شناسي
تيرتاش بهشهر
به روش

مديترانه اي

الف)  دومارتن

نيمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان نسبتا سرد

ب)  دكتر كريمي


نوع اقليم

طبقه بندي اقليمي ايستگاه اقليم شناسي
زرد گل سرخ آباد
به روش

نيمه خشك

الف)  دومارتن

نيمه مرطوب با تابستان معتدل و زمستان بسيار سرد

ب)  دكتر كريمي


نوع اقليم

طبقه بندي اقليمي ايستگاه اقليم شناسي
خشكه داران تنكابن
به روش

بسيار مرطوب

الف)  دومارتن

مرطوب با تابستان گرم و زمستان نسبتا سرد

ب)  دكتر كريمي


نوع اقليم

طبقه بندي اقليمي ايستگاه اقليم شناسي
تلارسر رامسر
به روش

بسيار مرطوب

الف)  دومارتن

مرطوب با تابستان گرم و زمستان نسبتا سرد

ب)  دكتر كريمي


نوع اقليم

طبقه بندي اقليمي ايستگاه اقليم شناسي
دانشكده كشاورزي ساري
به روش

مرطوب

الف)  دومارتن

نيمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان نسبتا سرد

ب)  دكتر كريمي

 

نوع اقليم

طبقه بندي اقليمي ايستگاه سينوپتيك
دشت ناز ساري
به روش

مديترانه اي

الف)  دومارتن

نيمه مرطوب با تابستان گرم وزمستان نسبتا سرد

ب)  دكتر كريمي

 

نوع اقليم

طبقه بندي اقليمي ايستگاه سينوپتيك
پشرت
به روش

نيمه مرطوب

الف)  دومارتن

مرطوب با تابستان معتدل و زمستان بسيار سرد

ب)  دكتر كريمي

 

نوع اقليم

طبقه بندي اقليمي ايستگاه سينوپتيك
فريم
به روش

نيمه مرطوب

الف)  دومارتن

مرطوب با تابستان معتدل و زمستان بسيار سرد

ب)  دكتر كريمي

 

نوع اقليم

طبقه بندي اقليمي ايستگاه سينوپتيك
طالع سوادكوه
به روش

نيمه مرطوب

الف)  دومارتن

مرطوب با تابستان معتدل و زمستان بسيار سرد

ب)  دكتر كريمي

 

نوع اقليم

طبقه بندي اقليمي ايستگاه سينوپتيك
بابل كنار
 به روش

مرطوب

الف)  دومارتن

مرطوب با تابستان گرم و زمستان كمي سرد

ب)  دكتر كريمي

 

نوع اقليم

طبقه بندي اقليمي ايستگاه سينوپتيك
مهدشت
به روش

مرطوب

الف)  دومارتن

مرطوب با تابستان گرم و زمستان كمي سرد

ب)  دكتر كريمي

 

نوع اقليم

طبقه بندي اقليمي ايستگاه سينوپتيك
بايعكلا
به روش

مديترانه اي

الف)  دومارتن

نيمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان نسبتآ سرد

ب)  دكتر كريمي

 

نوع اقليم

طبقه بندي اقليمي ايستگاه سينوپتيك
آمل
به روش

مرطوب

الف)  دومارتن

 مرطوب با تابستان گرم و زمستان كمي سرد

ب)  دكتر كريمي

 

نوع اقليم

طبقه بندي اقليمي ايستگاه سينوپتيك
سياه بيشه
 به روش

نيمه مرطوب

الف)  دومارتن

مرطوب با تابستان معتدل و زمستان بسيار سرد

ب)  دكتر كريمي

 

top


 
صفحه اول
دفتر مقام معظم رهبری
دفتر ریاست جمهوری
وزارت راه و شهرسازي
مدیران ستادی
پرسش های متداول
فرآیند گردش کار
نقشه سایت
درباره ما
درباره ايستگاهها
تحقيقات
اقليم مازندران
اطلاعيه و اخطاريه ها
گالري عكس
كارگاه آموزشي
بلاياي جوي
پيوندها
رادار بندر اميرآباد
مناقصات و استعلامها
ادوات هواشناسي
پیش بینی کشاورزی
پراکندگی ایستگاهها
محصولات رادار
هواشناسی دریایی
هواشناسی جاده ای
هواشناسی کشاورزی
بانک آمار هواشناسی
تحلیل وضعیت جوی ماهانه
         فرم شکایات یا در خواست مردمی

پیش بینی تخصصی

خدمات تخصصی

ستاد اقامه نماز

پدافند غیر عامل

آموزش

کتابخانه دیجیتال

بانک مجموعه قوانین و مقررات

نظام پیشنهادات
تماس با ما
 
Copyright © 2007-2011 Mazandaran Meteorological Office. All Rights Reserved